ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

Изаберите писмо

Организациона схема

регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ

Канцеларија за младе општине Мало Црниће

Мапа приступачности

Continental turs Kula

 

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015),  Општинска управа Мало Црниће упућује

 

П  О  З  И  В

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА  “

 

  1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
  1. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
  2. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавк
    е мале вредности. Наставите са читањем

Филм о општини

Електронске грађевинске дозволе

Email

Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије

„Пази друге, мисли на себе!

Архива