OPŠTINA MALO CRNIĆE

Izaberite pismo

Informator o radu

Organizaciona shema

KZM na twiteru
regionalna razvojna agencija
Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme

Continental turs Kula

Pripremljen Nacrt Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje

 

Požarevac, 19. jul 2016.

 

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, Regionalna razvoja agencija „Braničevo-Podunavlje“ privodi kraju implementaciju projekta Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja. Kao jedna od ključnih komponenti projekta predviđeno je unapređenje politika na regionalnom nivou i jačanje regionalne saradnje u ovoj oblasti, i to kroz definisanje regionalnog strateškog plana ruralnog razvoja.

Tokom protekla 4 meseca, preko 70 predstavnika različitih javnih institucija, organizacija civilnog sektora, poljoprivrednih gazdinstava, privrede i drugih zainteresovanih strana iz celog regiona Braničevo-Podunavlje, aktivno je učestvovalo u sastancima, prezentacijama i diskusijama na teme iz oblasti ruralnog razvoja. Rezultat ovog procesa je pripremljen Nacrt Regionalne strategije ruralnog razvoja za region Braničevo-Podunavlje 2016.-2020. koji identifikuje ključne prioritete i ciljeve našeg Regiona u oblasti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Nacrt Strategije je od danas predmet procesa javnih konsultacija – putem elektronske pošte dostavljen je na preko 200 adresa različitim zainteresovanim stranama, a narednih nedelja biće organizovane i javne prezentacije na više lokacija u Regionu. Pozivamo ovim putem sve zainteresovane građane, da nam najkasnije do petka, 05. avgusta dostave svoje komentare i sugestije na adresu elektronske pošte: ivana.antonijevic@rra-bp.rs i na taj način doprinesu kvalitetu dokumenta, koji će poslužiti kao osnov za dalje aktivnosti vezane za unapređenje života u ruralnim sredinama našeg Regiona.

Po završetku javne rasprave, finalni predlog Strategije biće tokom avgusta meseca dostavljen članovima Skupštine Regionalne razvojne agencije na usvajanje, nakon čega sledi i zajednički rad na njenoj implementaciji.

Nacrt Strategije možete preuzeti ovde.

nacrt

U skladu sa članom 10. i 29. st. 1. I 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Opštinska uprava Malo Crniće, objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP «SRBIJAGAS», Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: «Izgradnja distributivnog gasovoda radnog pritiska do 16 bara na teritoriji Opštine Malo Crniće u KO Veliko Crniće, KO Malo Crniće, KO Toponica, KO Veliko Selo, KO Vrbnica, KO Boževac, KO Šapine i KO Smoljinac», na teritoriji Opštine Malo Crniće.

Uvid u podatke i dokumentaciju projekta, moguć je svakog radnog dana u prostorijama Opštinske uprave Malo Crniće, kancelarija broj 4.

Pozivaju se zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost da u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, izvrše uvid u dokumentaciju i dostave svoje mišljenje u pisnoj formi na adresu Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće. Nadležni organ će odlučivati o podnetom zahtevu uzimajući u obzir mišljenja dostvljena u gore navedenom roku.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

DANA 10.JUNA 2016.GODINE ODRŽANA JE PRVA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MALO CRNIĆE U NOVOM SAZIVU.

NAKON USVAJANJA POSLOVNIKA O RADU,OPŠTINSKO VEĆE JE IZMEĐU OSTALIH PITANJA UTVRDILO PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BEDŽETA OPŠTINE MALO0 CRNIĆE ZA 2015 GODINU,RAZMOTRILO INFORMACIJU O PRIPREMLJENOSTI SISTEMA PROTIVGRADNE ZAŠTITE ZA SEZONU 2016 I DONELO ODLUKU DA SE PROTIVGRADNIM STRELCIMA ISPLAĆUJE I NAKNADA IZ OPŠTINSKOG BUDŽETA.PORED TOGA DATE SU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIKE O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTAKOJI SU USAGLAŠENI SA ODLUKOM O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH I DRUGA PITANJA BITNA ZA DALJE FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE.

U CILJU ISPUNJENJA PLANA NOVOIZABRANOG RUKOVODSTVA ZA DOVOĐENJE POTENCIJALNIH INVESTITORA NA PODRUČJE OPŠTINE MALO CRNIĆE,OPŠTINSKO VEĆE JE OBRAZOVALO RADNU GRUPU ČIJI JE PRIORETNI CILJ ANALIZA TRENUTNOG STANJA PROJEKTA „INDUSTRIJSKA ZONA SALAKOVAC“ I PREDLAGANJE MERA ZA STAVLJANJE ISTE U FUNKCIJU,ŠTO JE MOGUĆE PRE.

 

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

MALIŠA ANTONIJEVIĆ

Film o opštini

Elektronske građevinske dozvole

Vodna knjiga

Arhiva

Email

Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email za službenike i mesne kacelarije

Kampanja za motocikliste i mopediste „Pazi druge, misli na sebe!