Изаберите писмо
Организациона схема
Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ
Мапа приступачности
Continental turs Kula

Uz izjavu koja se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12 i/ili Opštinskom uslužnom centru se podnosi:

  • Geodetski snimak izgrađenih temelja
  • Dokaz o uplati administrativne takse

 

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­200 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od 100  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012 / 280 – 121

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
„Пази друге, мисли на себе!
Архива