Изаберите писмо
Организациона схема
регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
КЗМ
Канцеларија за младе општине Мало Црниће
Мапа приступачности
Continental turs Kula

Obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na kontrolu da li se komunalna delatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisom donetim na osnovu zakona, naređuje izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka, izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mesta za prekršaje po propisima koje donosi Skupština opštine, podnosi prekršajne prijave.

Za izlazak na lice mesta komunalnog inspektora, kada je u pitanju opšti interes ili ugrožavanje javne površine, ne plaća se taksa. Potrebno je problem prijaviti  komunalnom inspektoru, pismeno ili usmeno .

Za izlazak na lice mesta komunalnog inspektora, uz pismeni zahtev komunalnoj inspekciji, porebno je uplatitii i sledeće takse:

  1. Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  2. Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012/28/0-016; 065/28-000-15; 065/28-000-16.

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије
„Пази друге, мисли на себе!
Архива