Изаберите писмо
Организациона схема
регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
КЗМ
Канцеларија за младе општине Мало Црниће
Мапа приступачности
Continental turs Kula

О Г Л А С

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће

путем јавног надметања

 

НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА:

Закуподавац непокретности у јавној својини је општина Мало Црниће, улица Маршала Тита 80, 12311 Мало Црниће и иста се даје у закуп путем јавног надметања.

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије
„Пази друге, мисли на себе!
Архива