Category Archives: ЛПА

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОБАВЕШТАВА

važno obaveštenje

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 ОБАВЕШТАВА

Обвезнике да до 15. маја 2015. године уплате другу аконтацију локалних јавних прихода којима се дуже – пореза на имовину физичких лица и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине. Редовним и благовременим  измиривањем обавеза  обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

Порески обвезници који су од 01. 01. 2015. године  стекли право да плаћају на рате порески дуг који је мировао, за време плаћања пореског дуга на рате морају редовно да измирују текуће обавезе и рате.

Обвезници који не измире благовремено своје обавезе локална пореска администрација Мало Црниће покренуће поступак принудне наплате јавних прихода.

Све потребне информације обвезници могу добити у Општинској управи Мало Црниће -локалној пореској администрацији.

 

Važno

važno obaveštenje

Shodno članu 34. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 i 47/13 ).

dužni ste da do 31. marta 2014. godine

podnesete poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.