Изаберите писмо
Организациона схема
Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ
Мапа приступачности
Continental turs Kula

Građevinska dozvola se izdaje rešenjem. Njen sastavni deo je glavni projekat, sa svim potrebnim podacima za građenje objekta.

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije ­­­­12 ili  u Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

 • Lokacijska dozvola
 • Glavni projekat u 3 (tri) primerka sa izvršenom tehničkom kontrolom(izrađuje ga ovlašćeni projektant, tj. privredno društvo ili drugo pravno lice upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova)
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na zemljištu i to:
 • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151) ili
 • izvod iz zemljišne knjige (osnovni sud Požarevac, ul. Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
  • Dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknada za uređenje zemljišta (Direkcija za izgradnju opštine Malo Crniće,  ul.Maršala Tita broj 80, telefon broj 280/280-124)
  • Dokaz o uplati administrativne takse

Dodatni podaci o objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a) dispoziciju objekta na parceli
b) vrstu i namenu objekta
c) podatke o investitoru

 • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
 • Opštinska administrativna taksa ­­­­(NA UPIT) zavisi od objekta, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012/280-672

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
„Пази друге, мисли на себе!
Архива