Општина Мало Црниће .

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа  „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

Продужење рока и измену и допуну конкурсне документације“ за ЈН бр. 11/2017 „Наставак изградње пута Забрега-Божевац

Продужење рока и измену и допуну конкурсне документације“ за ЈН бр. 11/2017 „Наставак изградње пута Забрега-Божевац

ЈАВНИ КОНКУРС За одабир корисника мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС За одабир корисника мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће у 2017. години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројекат за остваривање  јавног интереса у области јавног информисања

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројекат за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

О Д Л У К А  О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  ПУТЕМ  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

О Д Л У К А О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката цркава и традиционалних  верских заједница у 2017.години

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката цркава и традиционалних верских заједница у 2017.години

ПОЗИВ  За достављање писмених понуда у отвореном поступку “Наставак изградње пута Забрега-Божевац“ ЈН  бр. 11/2017

ПОЗИВ За достављање писмених понуда у отвореном поступку “Наставак изградње пута Забрега-Божевац“ ЈН бр. 11/2017