Општина Мало Црниће .

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности „Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће“ ЈН  бр. 17/2017

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности „Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће“ ЈН  бр. 17/2017

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда  „Набавка добара за реконструкцију ниско напонске мреже у насељу Смољинац“ Општина Мало Црниће ЈН бр. 16/2017

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда „Набавка добара за реконструкцију ниско напонске мреже у насељу Смољинац“ Општина Мало Црниће ЈН бр. 16/2017

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

На...

Ј А В Н И   П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ТРЕЋИ)

Ј А В Н И   П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ТРЕЋИ)

ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Ј А В Н И  О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

Ј А В Н И О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

ПОЗИВ За достављање писмених понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга “Вршење стручног надзора над уређењем атарских путева на територији општине Мало Црниће“

ПОЗИВ За достављање писмених понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга “Вршење стручног надзора над уређењем атарских путева на територији општине Мало Црниће“

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда у отвореном поступку „Радови на уређењу атарских путева на територији општине Мало Црниће“

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда у отвореном поступку „Радови на уређењу атарских путева на територији општине Мало Црниће“

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће