ОГЛАС

oglas-silosО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА (ПЛАТОА СИЛОСА Р+9+Р+8) У МАЛОМ ЦРНИЋУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Текст огласа „Реч Народа“ 18.8.2015.

Исправка огласа о покретању поступка, тако да гласи: „Депозит се уплаћује на рачун буџета општине Мало Црниће на жиро рачун 840-752804-70″,  уместо рачуна објављеног у огласу.