Изаберите писмо
Организациона схема
Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ
Мапа приступачности
Continental turs Kula

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

ДАНА 10.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У НОВОМ САЗИВУ.

НАКОН УСВАЈАЊА ПОСЛОВНИКА О РАДУ,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ ПИТАЊА УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БЕЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО0 ЦРНИЋЕ ЗА 2015 ГОДИНУ,РАЗМОТРИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СЕЗОНУ 2016 И ДОНЕЛО ОДЛУКУ ДА СЕ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА ИСПЛАЋУЈЕ И НАКНАДА ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА.ПОРЕД ТОГА ДАТЕ СУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИКЕ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАКОЈИ СУ УСАГЛАШЕНИ СА ОДЛУКОМ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПИТАЊА БИТНА ЗА ДАЉЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

У ЦИЉУ ИСПУЊЕЊА ПЛАНА НОВОИЗАБРАНОГ РУКОВОДСТВА ЗА ДОВОЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЈЕ ОБРАЗОВАЛО РАДНУ ГРУПУ ЧИЈИ ЈЕ ПРИОРЕТНИ ЦИЉ АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА САЛАКОВАЦ“ И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА СТАВЉАЊЕ ИСТЕ У ФУНКЦИЈУ,ШТО ЈЕ МОГУЋЕ ПРЕ.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

МАЛИША АНТОНИЈЕВИЋ

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
„Пази друге, мисли на себе!
Архива