Изаберите писмо
Организациона схема
регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
КЗМ
Канцеларија за младе општине Мало Црниће
Мапа приступачности
Continental turs Kula

recnaroda

Општина Мало Црниће, преко својих органа, уз несебично залагање руководства, веома велику пажњу посвећује проблемима пољопривредника на свом подручју, с обзиром на то да се 80% радно активног становништва бави пољопривредном производњом и да пољопривреда представља примарну производну грану.
kraveПо први пут, усвојеним Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће за 2015. годину, предвиђен је низ подстицајних мера (регрес за репродуктивни материјал, набавка квалитетних приплодних јуница, информативне активности, образовне активности и др.) које служе за побољшање постојећих и стварање бољих услова за рад и пословање пољопривредника на нашем подручју.
Спроведен је конкурс за одабир корисника мере „набавка квалитетних приплодних јуница млечне расе“ у 2015. години. Комисија је обишла све заинтересоване кориснике и исте рангирала по унапред утврђеним критеријумима.
Из буџета општине за 2015. годину, издвојено је 4.000.000,00 динара, за обнову сточног фонда, из којих средстава је купљено и 19. октобра 2015. године, расподељено по регистрованим пољопривредним газдинствима 16 стеоних јуница, сименталске расе.
Помоћ у виду стеоног грла сименталске расе, додељена је као неповратна, уз обавезу корисника да грло уматичи, да га осемењава тако да очува генетски потенцијал и гаји га према препорукама ветеринарске службе. Контролу коришћења додељених грла, вршиће Комисија која је спровела конкурс, најмање једном годишње.
Ова мера је спроведена у циљу побољшања расног састава сточног фонда на подручју општине и реализације обећања датих пољоприведницима са подручја, да ће општина штитити њихове интересе. С обзиром на то да се мера спроводи по први пут, одзив пољопривредника је задовољавајући, а такође су и реакције након испоруке грла врло позитивне.
Такође је у току године исплаћен и регрес за репродуктивни материјал, у износу од око 1.700.000,00 динара, што представља значајну помоћ газдинствима чија је основна делатност сточарство.
Нашим пољопривредницима је омогућено и присуствовање разним предавањима која су организована у сарадњи са Пољопривредном стручном
службом са којом имамо одличну сарадњу, као и посета Новосадском сајму.
Брига за потребе свих грађана, па самим тим и за пољопривреднике, је увек на првом месту руководству општине, а тако ће бити и убудуће.
Наредних месеци нас чека израда новог Програма мера за 2016. годину, трудићемо се да сагледамо и анализирамо потребе свих пољопривредника са подручја и на основу њих предвидимо исте и нове мере подршке за наредни период.

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије
„Пази друге, мисли на себе!
Архива