Изаберите писмо
Организациона схема
Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ
Мапа приступачности
Continental turs Kula

 

  На основу члана 7. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор  програма и пројеката културно уметничких друштава који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Општине Мало Црниће ,

Општинско веће општине Мало Црниће, на седници одржаној 08. 06. 2017. Године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О разрешењу члана Комисије за одабир програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Општине Мало Црниће

 

 

 

 

  1. Разрешава се СЛАЂАН МИЉКОВИЋ из Смољинца, дужности члана Комисије за одабир програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Општине Мало Црниће, због подношења оставке.

 

 

 

  1. Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

 

 

 

У Малом Црнићу, 08. јуна 2017.године                                                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК,

Број: 06-19/2017-10                                                                                                                                                                                                                                                           Малиша Антонијевић

 

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
„Пази друге, мисли на себе!
Архива