Изаберите писмо
Организациона схема
регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
КЗМ
Канцеларија за младе општине Мало Црниће
Мапа приступачности
Continental turs Kula

ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

ЗА 2017 ГОДИНУ

            У 2017.години планирано је више редовних,као и ванредних инспекцијских контрола извођења грађевинских радова из следећих области:

-Контрола извођења радова по грађевинским дозволама-10 контрола

-Контрола пријаве почетка изградње-4 контроле

-Контрола темеља по достављеним геодетским снимцима-3 контроле

-Контрола завршетка објекта у конструктивном смислу-2 контроле

-Контрола извођења радова по члану 145.-помоћни објекти-10 објеката

-Контрола по другим члановима закона(забране и др.)-3 контроле

 

Након редовне контроле у току 2017 године вршиће се и ванредна контрола по службеној дужности, као и контрола извршења по донетим решењима.

 

У току 2017.године наставиће се поступак Озакоњења,састављањем записника и појединачног списка нелегалних објеката,упоређивањем објекта из авио снимка са стањем у катастру и тада че се донети  више решења о рушењу нелегалних објеката.

 

Грађевински инспектор ће у току 2017.године,радити као и у претходним годинама у саставу разних комисија из области грађевинске струке.

 

 

 

 

Грађевински инспектор

Општинске управе Мало Црниће

 

Драган Јовановић,грађ.инж.

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије
„Пази друге, мисли на себе!
Архива