Општина Мало Црниће .

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Р Е Ш Е Њ Е О разрешењу члана Комисије за одабир програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Општине Мало Црниће

Р Е Ш Е Њ Е О разрешењу члана Комисије за одабир програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Општине Мало Црниће

 

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације  За ЈН бр. 8/2017 „Вршење стручног надзора над асфалтирањем путева на територији општина Мало Црниће“

ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације За ЈН бр. 8/2017 „Вршење стручног надзора над асфалтирањем путева на територији општина Мало Црниће“

ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације  За ЈН бр. 8/2017 „Вршење стручног надзора над асфалтирањем путева на територији општина Мало Црниће“

ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације За ЈН бр. 8/2017 „Вршење стручног надзора над асфалтирањем путева на територији општина Мало Црниће“

Информација о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017.годину

Информација о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017.годину

ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације  За ЈН бр. 1/2017 „Радови на асфалтирању путева на територији општина Мало Црниће, обликована у 18 партија“

ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације За ЈН бр. 1/2017 „Радови на асфалтирању путева на територији општина Мало Црниће, обликована у 18 партија“