ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

Изаберите писмо

Организациона схема

Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ

Мапа приступачности

Continental turs Kula

 

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015),  Општинска управа Мало Црниће упућује

 

П  О  З  И  В

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА  “

 

  1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
  1. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
  2. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавк
    е мале вредности. Наставите са читањем

Филм о општини

Електронске грађевинске дозволе

Email

Email za mesne kancelarije i sluzbenike

„Пази друге, мисли на себе!

Архива