Изаберите писмо
Организациона схема
регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
КЗМ
Канцеларија за младе општине Мало Црниће
Мапа приступачности
Continental turs Kula

„КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“ МАЛО ЦРНИЋЕ

Министарство омладине и спорта Републике Србије и Општина Мало Црниће 17 априла 2014. године свечано су потписали уговор за реализацију пројекта „ Локални акциони план за младе општине Мало Црниће“.
Пројекат је одобрен од стране Министарства омладине и спорта на Конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију Локалних акционих планова за младе.
Пројекат је усаглашен са Националном стратегијом за младе.( „Службени гласник РС“, број 55/2008) и са другим секторским стратегијама које утичу на живот младих особа, као што су: акциони планови за децу, омладинско предузетништво, стратегија за развој здравља младих.
У име Општине Уговор је потписао председник Општине Мало Црниће, Драган Митић.
Одобреним средствима Министарство омладине и спорта пружа подршку Општини Мало Црниће у изради локалног акционог плана, као основе развоја локалне омладинске политике и других планираних пројектних активности.
Сви заинтересовани могу да прате рад Канцеларије за младе путем друштвене мреже facebook https://www.facebook.com/KancelarijaZaMladeMaloCrniće
Координатор Канцеларије за младе: Милица Пеурача

 

 

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије
„Пази друге, мисли на себе!
Архива