Изаберите писмо
Организациона схема
Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ
Мапа приступачности
Continental turs Kula

Територија општине Мало Црниће заузима простор од 271 км2. Централни део територије обухвата плодна, широка долина 

средњег и горњег тока реке Млаве, која се лагано шири у Стишку равницу. Само по ободима налазе се питома брда, последњи обронци Хомољских планина. Карактеристике рељефа су 83-350м надморске висине.

Општина Мало Црниће има 13.853 становника (број сталног становништва) који живе у 19 насеља. Број становника са грађанима који су евидентирани као повремено одсутна лица је 18.610 становника.

Седиште Општине је у Малом Црнићу, које је у близини суседних општина Пожаревац, Петровац на Млави, Кучево, Велико Градиште, Жабари.

Општина Мало Црниће је повезана магистралним путем Пожаревац- Мајданпек и регионалним путевима Пожаревац- Петровац- Жагубица.

У односу на остале општине у Браничевском округу можемо рећи да је Општина Мало Црниће на првом месту када је у питању проценат пољопривредног земљишта у односу на укупно земљиште и то 84,6%.    С тога је на подручју Општине Мало Црниће основна грана привређивања пољопривреда која има изузетне погодности и иста се одвија на око 23.000 хектара, од чега се највећи део налази у поседу индивидуалних газдинстава, остала површина је државна, односно друштвена својина, која се налази у поседу  седам Земљорадничких задруга и то: ЗЗ «Будућност», Мало Црниће поседује 318,41 хектара; ПЗ «Стиг», Божевац 14,02хектара; ЗЗ «Витовница», Кула поседује 0,33хектара, што укупно износи 332,76 хектара. Остале Земљорадничке задруге не поседују земљу, већ се баве организованом пољопривредном производњом.

Организациона схема
Organizaciona shema

 

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
„Пази друге, мисли на себе!
Архива